Jenis-jenis penapis kertas

- Oct 09, 2015 -

Kertas penapis kuantitatif dan kualitatif boleh diklasifikasikan kepada dua jenis. Penggunaan analisis kimia, apabila selepas ditapis untuk memisahkan enapan organik halaman, mengumpul di saki-baki atas kertas penapis, boleh digunakan untuk mengira kadar pusing ganti dalam proses percubaan. Kualitatif kertas turas selepas penapis mempunyai lebih gentian kapas, dan oleh itu hanya terpakai untuk qualitatively; menapis kertas, terutama untuk penapis kelabu peringkat melalui program rawatan istimewa, dan berkesan menolak ketidakadilan sebegini tindak balas kimia, jadi sedikit kekotoran yang dijana, boleh digunakan untuk analisis kuantitatif. Di samping itu kertas penapis makmal am, kehidupan dan kerja-kerja kertas banyak aplikasi. Merupakan kertas penapis kopi kertas banyak digunakan, uncang teh turas menyediakan fleksibiliti yang tinggi dan ciri-ciri kekuatan basah yang tinggi. Lain-lain kertas penapis udara yang menggunakan zarah terampai di udara, dan gentian kertas penapis dalam aplikasi industri yang berlainan.

Related Products